Bán xe tải isuzu 1t9

Cửa hàng bán xe tải Isuzu 1T99 thùng mui bạt – QKR77HE4 chính hãng

Cửa hàng bán xe tải Isuzu 1T99 thùng mui bạt - QKR77HE4 chính hãng

Cửa hàng bán xe tải Isuzu 1T99 thùng mui bạt – QKR77HE4 chính hãng. Nghiêm chỉnh chấp hành quyết định số 49/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ – quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải tiêu chuẩn